Правила и условия за ползване

 

С настоящите общи условия, се уреждат взаимоотношенията между gledai.me и неговите потребители.

1. Понятия

1.1. Сайтът www.gledai.me  (Гледай.ме), наричан за краткост „сайта” се поддържа от от Иван Иванов.

1.2. ПОТРЕБИТЕЛ  е  физическо лице, което визуализира на използваното от него устройство каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.

1.3. ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА или ЛИНК представлява връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.4. IP АДРЕС е уникален идентификационен номер, позволяващ локализиране в интернет на компютър, интернет страница или ресурс.

1.5 ТЕКСТ може да е откъс или пълен, цялостен текст; това е език, реч в писмен вид

1.7 ВИДЕО –  се има предвид видеоматериал, записан на физически видеоносител

1.8. Клип – виж точка 1.7

1.9 Добавяне – общо казано добавяне, представяне или качване на СЪДЪРЖАНИЕ

 

2.Какво може да прави Потребител на Сайта:

2.1          Да добавяте ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА(ЛИНК) на видео клипове;

2.2          Да гледате видео, да дадете вашата лична оценка и/или да коментирате видео клиповете;

2.4          Да гледате снимки,да дадете вашата лична оценка и/или да коментирате снимки

2.5          Да добавите текст;

2.6          Да чете текст,да давате вашата лична оценка и/или да коментирате текст

2.7          Да създадете собствен профил – профил на потребителя;

2.8          Да търсите търсите видео,текст,снимка или друго по дадена дума и/или фраза

2.10       Да оценяте споделеното  от други потребители.

 

3.            Регистрация

Данните който изискваме за регистрация са:

3.1 Потребителско име и e-mail адрес

3.2 Само регистрираните потребители може да качват,създават,споделят СЪДЪРЖАНИЕ.

3.3 При регистрация на Потребител с неговото потребителско име и парола ,ДЕКЛАРИРА че запознат   Правила и условия за ползване и ще ги спазва

3.4 С регистрацията си Потребителя се съгласява да предоставите достоверна информация при поискване, и – ако е необходима минимална възраст за допустимост за създаване на потребителски акаунт – потвърждавате, че сте поне на най-малко изискваната възраст.

3.5 С регистрацията за потребителски акаунт на този сайт, изрично се съгласявате с Условията за ползване на този сайт, включително с всички изменения и добавки, направени от редактора на сайта, които са публикувани тук.

4. Кога се прилагат Правилата за ползване на сайта:

4.1. Правилата за ползване на сайта се прилагат по отношение на всяко лице от момента, в който на използваното от него устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.

4.2. Лица, които не са съгласни да бъдат обвързани с настоящите Правила за ползване на сайта, нямат право да използват сайта и поместената на него информация.

4.3. Настоящите Правила за ползване на сайта могат да бъдат променяни.

5. Обекти на авторски и сродни на тях права

 

5.1  С добавяне, представяне или качване (общо казано, “Добавяне”) всеки текст, линкове, снимки, видео, съобщения и/или други данни или информация, (общо казано”Съдържание”) на или в gledai.me  (включително на или във профила си), потребителят автоматично позволява и декларира, че има право да предоставя на gledai.me  неотменим, вечен, неограничен, напълно платен лиценз за право на използване в целия свят за копиране, изпълнение, показване и разпространение на това Съдържание и правото да изготвя производни творби, които да се включат в други произведения, като съдържание и да се предостави и разреши подлицензии на гореизброените.

5.2. Авторските и сродните на тях  права по отношение на поместените на сайта клипове (видео) принадлежат на техните автори. Администраторът по никакъв начин не се обвързва с позициите или мненията изразени от потребителите.

5.3. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайта.

5.4 НИКОЙ от предоставени на този сайт Видео клипове не се хоства на този сървър

5.5 Използват  се единственно електронни препратки (hyperlink) към сайтове за свободно видео споделяне, като например youtube.com, metacafe.com, vimeo и други.

5.6 Ако са нарушени  вашите авторските права, обърнете се към сайтът на който е качена вашата творба.

5.7 Възможно, но НЕ е задължително  условие да бъдат създадени автоматични умалени снимки така наречените thumbnail,  на видео материалите използвайки публично предоставените алгоритми от сайтовете са свободно споделяне.

6. Забранено съдържание

По-долу е публикуван частичен списък с видове забранено за публикуване на уебсайта съдържание. Публикуването от потребителите на забранено съдържание може да доведе, по наше усмотрение, до изтриване на акаунтите на нарушителите. Освен това, ние си запазваме правото да разследваме и да предприемаме подходящи действия, по свое усмотрение срещу всеки, който нарушава тази разпоредба, включително, без ограничение, отстранявайки обидната комуникация от gledai.me и докладвайки този нарушител на съответните съдебни органи. Забраненото съдържание включва, но не се ограничава до съдържание, което по наше усмотрение:

е явно обидно за онлайн общността, като съдържание, което насърчава расизъм, фанатизъм, омраза или физическо увреждане от всякакъв вид срещу група или лице;

тормози или подтиква към тормоз на друго лице;

включва предаване на “нежелана поща”, “верижни писма”, “спам” или някоя друга нежелана поща, електронната поща или друга комуникация;

включва информация, за която знаете, че е невярна или подвеждаща, популяризира незаконна дейност или поведение, което представлява злоупотреба, или е заплашителна, неприлична, клеветническа;

представлява или включва незаконно или неразрешено от лице с авторски или сродни права, копие , включително но не само, пиратски компютърни програми или линкове към тях, информация, която заобикаля инсталираната от производителя защита срещу копиране, пиратска музика, снимки или видео или връзки към пиратска музика, изображения или видео файлове или ( съдържание, което е в разрез с тези Условия за ползване и законодателството на република България;

показва порнографски или сексуални материали от всякакъв вид;

включва материал, който експлоатира хора на възраст под 18 години по сексуален или насилствен начин или е предназначен за даването на лична информация от лица под 18;

предоставя инструкции за незаконни дейности като правене или купуване на нелегално оръжие, нарушаване на неприкосновеността на личния живот на някого или предоставяне или създаване на компютърни вируси;

търси пароли или лична идентифицираща информация за търговски или незаконни цели от други членове;

 

Въпреки че цялото съдържание, споменато по-горе, е строго забранено, има малък шанс, да бъдете изложени на такова съдържание при използването на gledai.me. Ако е така, нито ние, нито някой от нашите служители, рекламодатели или партньори по някакъв начин ще носи отговорност за нанесени щети или понесени вреди на някоя от страните, произтичащи от или свързани с подобно  съдържание.

 

7. Права и задължения

 

7.1. В случай че узнае или бъде уведомен, че Потребител нарушава Правилата за ползване, Администраторите предприемат незабавни действия за преустановяване на нарушението.

7.2. На сайта се поддържа форма за контакти, на която всеки Потребител има право да сигнализира за констатирани нарушения на Правилата за ползване от страна на друг ПОЛЗВАТЕЛ или трето лице.

7.3 Администрацията има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайта, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, за да отговарят на всички законови предписания. Въпреки, че не сме задължени да следим, редактираме или премахваме  потребителско съдържание, публикувано или качено в сайта, си запазваме правото на преценка по свое усмотрение да редактираме, откажем да публикуваме или премахнем без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайта по всяко време и по всякаква причина. Вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за  своя сметка и  разходи.

7.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтa, като можем да премахваме тези материали от сайтa по всяко време.

7.5 Ако Вие сте автор на някоя снимка ,клип,текст или най-общо СЪДЪРЖАНИЕ и смятате, че се използва без Вашето съгласие,изпратете линк със снимка или клипа и Вашите мотиви, и СЪДЪРЖАНИЕТО ще бъде променено или премахнато

 

8. Права на gledai.me

 

8.1 gledai.me има право да променя настоящите условия за ползване без изрично предизвестие.

8.2 gledai.me не се задължава да проверява каквато и да било информация въведена от потребителите му, включително снимков материал.

8.3 gledai.me и неговите администратори имат право, но не се задължават да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България, на добрите нрави или на настоящите условия за ползване. Администраторите също така имат право да изтриват информация по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща техния имидж или достойнство.

8.4 gledai.me не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.

8.5 gledai.me не носи отговорност за загубата на информация въведена от потребителите, и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.

8.6 gledai.me има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва за целите на сайтът.

8.7 Информацията събрана от gledai.me може да бъде използвана освен за целите на сайта и за предлагане на нови услуги (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи и всякакви други цели свързани с предлаганите от Kofata.net услуги, освен в случаите на изрично несъгласие от страна на потребителя.

8.8 gledai.me има право да записва коокита (cookies) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.

 

Приложимо право е българското.Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

 

Екипът на gledai.me Ви благодари, че се запознахте с условията за ползване на сайта и Ви желае приятна и ползотворна работа с портала!